ČO TO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE

ČO TO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania je systémom odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.


Projekt Duálne vzdelávanie je realizovaný s podporou

Dualne Vzdelavanie

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

1. Spolupracujeme so Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom. V študijných odboroch praktické vyučovanie obsahuje najmenej 50% vyučovacích hodín z celkového počtu vyučovacích hodín. Študijné odbory, s ktorými spolupracuje Bel Power Solutions na systéme duálneho vzdelávania sú:

• 2679 K Mechanik mechatronik

• 2697 K Mechanik elektrotechnik


Pre viac informácií o duálnom vzdelávaní na SOŠ navštívte stránku Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom sosdca.edupage.org.
SOŠ Dubnica Nad Vahom

2. Spolupracujeme so Strednou odbornou školou Pod Sokolicami 14 v Trenčíne. V študijných odboroch praktické vyučovanie obsahuje najmenej 50% vyučovacích hodín z celkového počtu vyučovacích hodín. Študijné odbory, s ktorými spolupracuje Bel Power Solutions na systéme duálneho vzdelávania sú:

• 2697 K Mechanik elektrotechnik

• 2683 H15 Elektromechanik – úžitková technika


Pre viac informácií o duálnom vzdelávaní na SOŠ navštívte stránku Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14 v Trenčíne www.sostn.sk.


SOŠ Pod Sokolicami Trencin

AKO TO FUNGUJE?

AKO TO FUNGUJE?

1. Stiahni si prihlášku

2. Vyplň prihlášku a následne ju pošli e-mailom / poštou do konca februára na uvedenú mailovú / poštovú adresu

3. Absolvuj výberový pohovor v priebehu marca (len vybraní uchádzači)

4. Úspešní uchádzači budú vybraní po absolvovaní stáže na základe hodnotenia prideleného mentora


KONTAKT

KONTAKT

Adresa

Bel Power Solutions s.r.o.

Areál ZŤS 924

01841 Dubnica nad Váhom

Slovensko

AKO PREBIEHA VYUČOVANIE

Vyučovanie sa skladá z praktickej a teoretickej časti.

Prihlaska Dualne Vzdelavanie


Praktické vyučovanie - bude prebiehať vo výrobnom závode Bel Power Solutions s.r.o, Areál ZŤS 924, Dubnica nad Váhom a na Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom. Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v 2. až 4. ročníku od 7.00 hod. do 14.00 hod.


2679 K Mechanik mechatronik - praktické vyučovanie bude prebiehať každý prvý kalendárny týždeň od pondelka do piatka (5 dní).

2697 K Mechanik elektrotechnik - praktické vyučovanie bude prebiehať každý prvý kalendárny týždeň od pondelka do piatka (5 dní).

Prihlaska Dualne Vzdelavanie


Teoretické vyučovanie - bude prebiehať na Strednej odbornej škole Dubnica n/V.


2679 K Mechanik mechatronik - teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

2697 K Mechanik elektrotechnik - teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

MÁŠ OTÁZKY?

Ak ti nie je čokolvek jasné vždy sa možeš obrátiť na nášho HR Business Partnera pre vzdelávacie a rozvojové projeky - Silvia Richterová.


☎ Telefón

+421 42 3919 509